Ess: pokers joker

I poker, har spelkorten en hierarki; varje kort slås av ett högre. Ess är högst och slår alla andra kort, vilket gör det till det kraftfullaste kortet på handen. Det är därför man talar om “att ha ett ess i rockärmen “, men i själva verket är det fusk att dölja ett kort där och är allt från skamligt till farligt, beroende på vem du spelar mot.all four aces on a playing mat

Har du ett par?

Så, du vet att poker handlar om att få en bättre hand än din motståndare, men vad händer när din hand och din motståndares hand blir lika? Vem vinner potten om ni båda fick ett par? Det är här du vänder dig till hierarkin. Den som har paret med det högsta värdet vinner. Det är där essen kommer till sin rätt. Om du har ett par i ess, vet du att du inte kan bli slagen av ett annat par. När det gäller alla andra kort, även en kung, finns det alltid en risk att din motståndare kan ha en högre hand än dig. Eftersom poker handlar om att beräkna risken, betyder då ett ess på din hand, att du kan vara djärvare, satsa högre och vinna större. Samma gäller för alla händer upp till straight flush.

Stege till fem

Det finns mer att veta om ess också. Du kan använda det i en stege på vanligt sätt, hålla en hand med kort från 10 till ess, men det finns också ett annat sätt. Glöm inte att ett ess kan användas låg för att skapa en stege med ess, två, tre, fyra och fem.

Bli inte alltför upphetsad

Den verkliga makten i varje kort, i synnerhet ess, är när dina motståndare inte misstänker att du håller ett. Så när du håller det kraftfullaste kortet i spelet, låt inte ditt ansikte avslöja att du är spänd , annars vet alla vad du har på handen.